Začala platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela zpřísňuje podmínky pro označení masa logem „Česká potravina“. Takto značené maso musí být ze zvířat nejen poražených v ČR, jako dosud, ale zároveň zde narozených a chovaných. S logem „Česká potravina“ tak bude mít spotřebitel jistotu, že zvíře bylo chováno jen v České republice.

 

NEZPRACOVANÉ POTRAVINY

• 100 % všech složek pochází z ČR

• výroba probíhá v ČR

Příklad:

ANO: Maso ze zvířat narozených, chovaných a poražených v ČR.

NE: Dovezené maso, upravené a balené v Česku.

ZPRACOVANÉ POTRAVINY

• minimálně 75 % hmotnosti složek pochází z ČR

• výroba probíhá v ČR

Příklad:

ANO: Sýr z českého mléka s kořením (chilli papričkami), které se u nás nepěstuje a nepřesahuje 25 % celkové hmotnosti sýra.

NE: Jogurt s českými jahodami a z mléka z jiného státu, které tvoří více než 25 % hmotnosti jogurtu.

Dalšími novinkami, které přispějí ke zvýšení ochrany spotřebitele, jsou uvedení zákona do souladu s novým unijním nařízením o úředních kontrolách. Novelu zákona o potravinách doprovází i novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Díky ní získávají inspektoři při kontrolách obchodování na internetu nová oprávnění. V této souvislosti novela zákona o bankách umožňuje inspekci získat od bank nezbytné informace ke ztotožnění kontrolované osoby.

 

Zdroj: MZe ČR, Newsletter 5/2021

Link: http://eagri.cz/public/web/file/677345/Zpravy_z_MZe_05_2021.pdf