Vážené dámy a pánové,

V letošním roce proběhne ve dnech 6.-7. září národní konference MEMPUR 2021 – Membrány pro udržitelný rozvoj.

Důležité termíny

20. 7. 2021 –  konečný termín pro příjem abstraktů

30. 7. 2021 – potvrzení o přijetí příspěvků

6. 8. 2021 – konečný termín pro platbu zvýhodněného účastnického poplatku

6-7. 9. 2021 - konference MEMPUR 2021, Univerzita Pardubice

Vědecký výbor

Předseda: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)

Místopředseda: Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.) Ing. Helena Bendová, Ph.D. (Univerzita Pardubice) Ing. Libuše Brožová, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i) doc. Ing. Petr Doleček, CSc. (Univerzita Pardubice) Ing. Mgr. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. (Technická univerzita Liberec) prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.) doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. (VUT Brno) Ing. Petra Malíková, Ph.D. (VŠB TU Ostrava) Ing. Jakub Peter, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i) Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D. (Nové technologie a výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni) prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) Ing. Libor Šeda, Ph.D. (Membrain s.r.o.) Ing. Marek Šír, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) Ing. Daniel Vilím (ENVI-PUR, s.r.o.) doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

Témata konference

T1 - Vývoj nových materiálů a jejich aplikace 

T2 - Inovativní technologické postupy a membránové technologie

T3 - Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin

T4 - Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody

T5 - Nebezpečné odpady a jejich likvidace

T6 - Ostatní

Registrace na konferenci je otevřena na AMCA System

Těšíme se na vaši účast

Srdečně zdraví

Ing. Jan Bartoň, CSc.

CZEMP z.s.

Mánesova 1580

47002 Česká Lípa

Mobil: 00420725103963

www.czemp.cz