Britské ministerstvo pro životní prostředí, výživu a venkovské záležitosti představilo dne 12/05/2021 nový akční plán pro dobré životní podmínky zvířat, nová pravidla by měla být platná jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Nový akční plán staví na stávajících světových standardech, uznává zvířata jako vnímající bytosti podle zákona, a bude představovat závazky k řadě opatření u hospodářských zvířat, divokých zvířat i domácích mazlíčků. Plán zahrnuje např. zákaz vývozu živých zvířat na výkrm a porážku, včetně závazku k přezkoumání použití klecí pro nosnice, porodních přepravních klecí pro prasata nebo mikročipů pro kočky.

Více informací zde.