Změna zákonné úpravy evidence skutečných majiterlů je už doslova za rohem. PEYTON lega. připavil shrnutí veškerých změn, včetně případných následků při nedodržení nových pravidel pro registraci skutečných majitelů.

Účinnost nové právní úpravy nastane 1.6.2021 a nesoulad s ní může mít neblahé důsledky pro fungování společností a práva společníků či akcionářů. 

Více zde.

Zdroj: PEYTON legal

Link: letak-evidence-skutecnych-majitelu_PL-A4.indd (peytonlegal.cz)