Ve čtvrtek 6. května 2021 proběhl informační seminář Ministerstva zemědělství pro 12. kolo příjmu žádostí, mj. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, jenž oficiálně vstoupila v platnost 20. dubna 2021.

V rámci 12. kola příjmu žádostí proběhne příjem prostřednictvím Portálu farmáře na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1. Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.

Termín příjmu bude 15. červen 2021 až 13. červenec 2021.

Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně bude podpořena nejen primární produkce, ale rovněž zpracovatelské kapacity. Nedílnou součástí 12. kola je podpora generační obměny v zemědělství a podpora rozšiřování znalostí.

Úplná znění Pravidel k dílčím operacím jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/dotace-a-programy/program-rozvoje-venkova/opatreni/.  

Hlavní změny podmínek pro 12. kolo příjmu žádostí naleznete zde http://eagri.cz/public/web/file/675752/hlavni_zmeny_Pravidel_grafika___final_2.pdf.