Vláda Spojeného království zveřejnila na konci prosince 2021 aktualizovaný popis podmínek fungování obchodu na hranicích mezi EU a UK z pohledu britské strany, které jsou v platnosti od 1. ledna 2021. Od tohoto data je ve vzájemném obchodu mezi EU a UK zavedeno celní řízení (registrace, celní dokumenty, certifikáty, dokládání původu zboží apod.) a postupně také specifické požadavky a kontroly určitého, především zemědělského, zboží vyváženého z EU do UK (požadavky UK).

Materiál The Border with the EU – Importing and Exporting goods byl aktualizován v březnu 2021. Rovněž byly zveřejněny případové studie vývozu a dovozu zboží z/do UK. Aktuální podobu materiálu a případové studie je možné nalézt zde (v angličtině). Upozorňujeme, že materiál může být ze strany UK i nadále aktualizován.

V materiálu jsou popsány základní požadavky a změny při dovozu a vývozu zboží z a do EU. Byla zohledněna Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK, kterou se podařilo uzavřít v prosinci 2020. V přílohách materiálu jsou také zmíněny požadavky na různé druhy přepravy zboží apod.

Zboží je pro účely dovozu z EU do UK rozděleno na:
1. tzv. nekontrolované zboží (např. textil, elektronika)
2. kontrolované zboží dle přílohy C materiálu (např. alkohol, tabák a biopaliva) a
3. ostatní kontrolované zboží (např. zemědělské a potravinářské komodity, které podléhají SPS kontrolám, léčiva atd.).

1) U nekontrolovaného zboží je mimo jiné možné odložit podání celního prohlášení až o šest měsíců (a to až do 31. 12. 2021). Pro možnost využití této varianty je však nezbytné, aby vývozci a dovozci splnili k tomu stanovené podmínky.

2) U kontrolovaného zboží dle přílohy C materiálu se uplatňují požadavky od 1. ledna 2021.

3) U ostatního kontrolovaného zboží byly zavedeny čtyři fáze, a to v termínech od 1. ledna, 1. října 2021, 1. ledna a 1. března 2022, ve kterých jsou a budou pro stanovené produkty postupně zaváděny specifické požadavky.

V přiložené tabulce uvádíme indikativní výčet komodit se vztahem k zemědělství a potravinářství a specifických požadavků UK při jejich dovozu z EU do UK v jednotlivých fázích.

Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti nových opatření a povinností je potřeba konkrétní požadavky nebo opatření ke každé komoditě ověřit dle KN kódu a vlastností výrobku v aktuální podobě materiálu na odkazu výše nebo u celní správy UK/EU.

Na základě změn, ke kterým došlo od 1. ledna 2021, je potřeba, aby obchodní subjekty sledovaly aktuální situaci a konzultovaly ji, pokud možno, se svými britskými partnery. Je třeba počítat s tím, že se změny týkají celé řady oblastí včetně přepravy zboží, DPH, pohybu osob, nutnosti registrace u celní správy (EU i UK) atd.

S využitím materiálu The Border with the EU dne 35. 2021 zpracoval Ing. Roman Blinka, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství. Kontakt pro dotazy: 221 812 758Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)