Odborná konference „Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě“Odborná konference „Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě“

pořádají Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno a Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v rámci řešení projektu QK1920190 Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě:vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy (Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ).

Konference se uskuteční prostřednictvím aplikace MS Teams v úterý 25. května 2021.

Pozvánka zde.