Evropská komise zveřejnila dne 27/04/2021 novou studii zaměřenou na uhlíkové zemědělství, na možnosti jeho nastavení a jeho implementace. Studie probíhala v letech 2018 – 2020. Ze závěrů studie vyplývá, že uhlíkové zemědělství může být jednou z odpovědí na problematiku přizpůsobení se změně klimatu. Evropská komise proto plánuje na zveřejnění studie navázat i další iniciativou s cílem podpořit rozvoj uhlíkového zemědělství, ta by měla být zahájena ještě do konce roku 2021. Zatím nebylo potvrzeno, jakou podobu bude nová iniciativa mít, iniciativa by ale měla podpořit řadu akčních, na výkonnost zaměřených, a „hybridních“ lokálních a regionálních pilotních projektů. Akční projekty by využívaly uhlíkové kredity v souvislosti s činností zemědělců, schémata zaměřená na výsledky by zemědělcům vyplácela podpory podle jejich výkonu, a hybridní schémata by byla kombinací těchto dvou. Podle Evropské komise zatím nebyl v plném rozsahu využit potenciál uhlíkového zemědělství, bude potřeba i dodatečných investic a zdrojů pro vývojáře uhlíkového zemědělství i pro zemědělce samotné. Studie navrhuje posílit podporu pro zemědělskou komunitu na posílené využívání a rozvoj uhlíkového zemědělství z finančních zdrojů SZP. Evropská komise zorganizuje dne 25/05/2021 seminář, který by měl členským státům pomoci navrhnout schémata uhlíkového zemědělství. Více informací zde.