V ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) zákon o potravinách a tabákových výrobcích je nově stanoveno, že na regálové etiketě se podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, jde-li o potravinu nabízenou k prodeji samoobslužným prodejem, bude muset být uveden:

  • seznam složek, které potravina obsahuje;
  • seznam každé látky nebo pomocné látky uvedené na seznamu látek způsobujících alergie nebo nesnášenlivost, kterých bylo použito při výrobě nebo přípravě potraviny a jsou v konečném výrobku stále přítomny, byť v pozměněné podobě.

Uvedená změna bude účinná od 12. května 2021.

 

Více k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích:

Přehled změn

https://www.peytonlegal.cz/novela-zakona-o-potravinach/

 

 

Zdroj: www.peytonlegal.cz