Maximální výše podpory na jeden projekt je 15 mil. Kč, min. výše není stanovena. V případě účinné spolupráce, kategorie průmyslového výzkumu je možné dosáhnout z pozice malého podniku až 80% intenzity podpory, u středního podniku až 75% a velkého podniku až 65%. Financování projektů je formou ex ante (nejpozději 60 dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory).

 

Délka realizace pro projekt je 12 – 48 měsíců, přičemž začátek plnění je nejdříve 1. ledna 2022. Konec soutěžní lhůty je pro výzvu 28. duben 2021.

Hlavním cílem programu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové (VaV) aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Zacíleno je na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podporovány budou především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Záměr projektu musí být v relevanci se stanovenými Národními inovačními platformami, s doplněním z analýz, kapitoly Produkce potravin:

  • Technologie a biotechnologie pro výrobu potravin a analytických metod pro potravinářství (včetně využití nanotechnologií, fyzikální technologie a metody apod.)
  • Udržitelná produkce zdravotně nezávadných a kvalitních potravin
  • VaV zaměřený na složení potravin a jejich vliv na lidské zdraví, nutraceutika
  • Kvalita a bezpečnost potravin (oblast hygieny a sanitace)
  • Využití netradičních zdrojů bílkovin (Novel food)
  • Vývoj nových technologií při zpracování a skladování potravin (nanotechnologie, studená plazma, ošetření vysokým tlakem, vysokonapěťové pulzy PEF…)
  • Reformulace potravin s ohledem na snížení množství negativně vnímaných složek
  • Potravinové produkty – nové výrobky pro skupiny populace s speciálními požadavky na výživu (bezlepkové potraviny, výživa seniorů)
  • Transport a dodávka potravin (např. inteligentní obalové systémy). 

Kriterium pro příjemce podpory je statut podniku, který řeší projekt ve spolupráci s výzkumnou organizací (kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum). Přitom musí prokázat, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.

Partnerem příjemce musí být minimálně jedna výzkumná organizace v roli dalšího účastníka, která je zapojena formou kolaborativního výzkumu (podílí se za celou dobu řešení minimálně 10 % na celkových nákladech projektu).

Bližší informace naleznete na https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/.

V případě zájmu se prosím obraťte na Centrum zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o., Mgr. Šárku Štejnarovou, DiS. (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 733 581 302).

Mgr. Šárka Štejnarová, DiS.

Centrum zemědělsko-potravinářského

výzkumu a inovací, s.r.o.

Počernická 272/96

108 03  Praha 10 - Malešice

mobil: +420 733 581 302