Plzeň 20. března (ČTK) - Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj loni zvýšila meziročně o 80 procent kontroly životních podmínek a pohody hospodářských zvířat na podněty občanů. Udělali jich 107. V oblasti hygieny potravin veterináři našli nadlimitní hodnoty kancerogenních zplodin kouře v uzeném mase a DDT ve svalovině prasete divokého. ČTK to řekl ředitel krajské veterinární správy Václav Poláček.

"Opakovaně byla zjištěna rezidua ve vzorcích svaloviny prasete divokého. Dichlordifenyltrichloretan (DDT) je organochloridový insekticid hojně používaný hlavně v 50. a 60. letech. U všech nevyhovujících výsledků laboratorního vyšetření bylo prováděno důsledné došetření příčin," uvedl. Šlo o dva divočáky zastřelené loni na Tachovsku. Zdroj DDT zatím veterináři nedohledali, mohlo jít třeba o starou skládku odpadů.

Veterináři loni prohlédli meziročně o 28 procent zvěřiny méně, o 26.000 kusů. "Na výrazném poklesu se valnou většinou podílela drobná pernatá zvěřina, jichž bylo prohlédnuto o 20.000 kusů méně," řekl ředitel. Počty klesly také u vysoké a černě zvěře. Poptávka po zvěřině se výrazně snížila kvůli uzavření restaurací.

Veterinární technici správy prohlédli a posoudili loni přímo na jatkách přes 25 milionů hospodářských zvířat. "Ze statistiky lze vysledovat rostoucí trend v počtech porážených zvířat, zejména u prasat a skotu, a to tří- až pětiprocentní nárůst," uvedl ředitel.

V oblasti nákaz se krajští veterináři zaměřili na monitorování výskytu nebezpečné nákazy afrického moru, jak u prasat domácích, tak u divokých. Všechny vzorky byly podle Poláčka negativní. Kromě toho provedli v oblasti epizootologie (infekční nemoci zvířat) mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na zdravotní nezávadnost krmiv v hospodářství, tedy monitoring salmonel. Odebrali 46 vzorků krmiv z hospodářství s chovem prasat nebo drůbeže, všechny s negativním výsledkem.

Ve sledování péče o pohodu zvířat provedli veterináři 371 kontrol, z toho 136 u hospodářských zvířat. Na podnět občanů bylo 107 kontrol a v 11 případech veterináři podali podnět obci pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve 44 případech předali právnímu oddělení správy podnět k uložení sankce a v jednom případě uložili chovateli pokyn k nápravě. Zbývajících kontroly byly u zvířat chovaných pro potěšení, tyto kontroly se uskutečnily hlavně na podnět občanů. V 27 případech podali veterináři podnět obci pro porušení zákona proti týrání, šestkrát navrhli zvláštní opatření, 50 případů předali právnímu oddělení správy a ve dvou případech uložili pokyn k nápravě.

Václav Prokš hj