Studie cílí na prevenci chronických zánětů. Významné jsou omega-3 mastné kyseliny (MK), především EPA a DHA, ale i vitamin D. Mohou hrát roli v patogenezi onemocnění COVID-19. Vážnou komplikací této diagnózy může být pneumonie pozorovaná až ve 30 % případů středně a těžce nemocných. Studie reaguje na kampaň MZ ČR zaměřenou na zlepšení životního stylu. Víme totiž, že strava většiny české populace má nedostatek těchto protizánětlivých živin.


Studie probíhá ve spolupráci SZÚ a FN Brno od února 2021. Výsledky analýz se budou sbírat do Velikonoc a porovnávat se závěrečnou diagnozou/závěrečnou zprávou hospitalizovaných pacientů. Statistické hodnocení (OR, RR, NNT, aj.). se očekává koncem května a publikace během léta.

Základní informace a hypotéza studie je přehledně uvedena v infografice studie.

1_Studie_COMED_poster_1.5.pdf INFOGRAFIKA  (689.92 KB 18.03.2021 13:37)

prof. J.Ruprich,  za kolektiv pracovišť SZÚ a FN Brno, 18.3.2021

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Link: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/covid-19-a-souvislost-s-omega-3-mk-a-vitaminem-d-ve-strave