Ve čtvrtek 18. února proběhl na platformě MS Teams webinář „Srbsko aktuálně - příležitosti pro české firmy“.

Webinář připravený Ministerstvem zemědělství a Velvyslanectvím ČR v Bělehradě představil proexportní nástroje Ministerstva zemědělství a příležitosti pro české firmy na srbském trhu zejména v oblasti pivovarnictví, zdravých potravin, genetiky a dodávek zvířat a technologií pro živočišnou výrobu. Srbské zemědělské a potravinářské reálie a podnikatelské prostředí s důrazem na agrární obchod představila paní Dejana Drakulićová Schoch (Enovation Western Balkans).

Na webinář navázaly bilaterální konzultace se zemědělským diplomatem Vladimírem Váňou, o které projevilo zájem 15 z více než padesáti účastníků webináře.

Přílohy

Související odkazy

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/probehl-webinar-srbsko-aktualne.html