ZD_Rámcová dohoda na laboratorní služby testování potravin

ZD_Příloha č. 1 Krycí list nabídky - Vzor

ZD_Příloha č. 2 Rámcová dohoda

ZD_Příloha č. 3_ZD

ZD_Příloha A Nabídková cena za dílčí plnění spočívající ve výkonech agentury

 

Oznámení o výběru dodavatele