Potravinářské přídatné látky se z technologických důvodů záměrně přidávají do potravin. Přídatné látky například prodlužují trvanlivost potravin, zvýrazňují nebo obnovují barvu potravin, zvyšují nebo regulují kyselost a zahušťovací vlastnosti, případně dodávají potravinám sladkou chuť bez použití cukru. V EU je používání aditivních látek do potravin řízeno nařízením (ES) č.1333/2008 o potravinářských přídatných látkách v platném znění.

Všechny potravinářské přídatné látky podléhají hodnocení bezpečnosti, které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Teprve poté jsou látky zařazeny na seznam povolených přídatných látek (seznam Společenství), který je uveden ve výše zmíněném nařízení.

Aktualizace seznamu Společenství může být zahájena buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti. Žádost podává členský stát nebo zúčastněná strana, která může zastupovat více zúčastněných stran.

Čl. 3 nařízení (ES) č. 1333/2008

Potravinářská přídatná látka je látka která není obvykle určena ke spotřebě jakožto potravina a ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu, a jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou této potraviny

Právní rámec aditivních látek v potravinách

Nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách
• přímo použitelný právní předpis pro potravinářské přídatné látky
• v platném znění
• seznam schválených aditiv

Nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008
• umožní identifikovat potravinářskou přídatnou látku, a to včetně původu
• popis přijatého kritéria pro čistotu

Nařízení (ES) č. 1334/2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu
• přímo použitelný právní předpis pro aromata

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
• označování přídatných látek na obalech výrobků
• označování aromat na obalech výrobků

Nařízení (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a aromata
• jednotný postup pro posuzování a povolování látek, procedurální podmínky, jimiž se řídí aktualizace s eznamu Společenství

Odkazy na webové stránky zabývající se problematikou potravinových aditiv

AKTUÁLNÍ VÝVOJ A DALŠÍ STANOVISKA:

Stanovisko MZe (SVS a SZPI) ke způsobu označování potravin uzených tradičním kouřem, nebo při použití kouřových aromat ke dni 1. 1. 2023

Stanovisko MZe (SVS a SZPI) ke způsobu dobrovolného označování „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vyjádření s podobným významem ke dni 1. 7. 2022

Vzhledem k tomu, že předpisy níže uvedené nemusí zobrazovat aktuální znění, doporučujeme tyto předpisy vyhledávat v EUR-Lexu v konsolidovaných verzích !

Zápisy z FoodDrinkEurope: Food Ingredients Expert Group