Plýtvání potravinami je známým problémem, který v posledních letech získal na politickém a sociálním významu. V řadě politických prohlášení na vysoké úrovni z posledního desetiletí se hovoří o potřebě proti plýtvání potravinami bojovat. Také například publikovaná strategie Evropské komise "Farm to Fork" z roku 2020 hovoří o:

 • Návrhu cílů na evropské úrovni stran redukce potravinového odpadu: 2023
 • Návrhu na revizi evropských pravidel pro označování data spotřeby: „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“: 2022

Komise by podle Evropského výboru regionů (dále jen "EVR") měla předložit ambiciózní právní předpisy a závazné cíle týkající se předcházení plýtvání potravinami a jeho omezování; přičemž EVR požaduje přesnější informace o době použitelnosti uváděné na obalech potravin prostřednictvím označení „minimální trvanlivosti“ a doby, po níž je potravina „nepoživatelná“.

K plýtvání potravinami dochází v celém potravinovém řetězci ve fázi výroby, zpracování, maloobchodního prodeje i spotřeby. Plýtvání potravinami lze definovat mnoha různými způsoby a pro jeho měření neexistuje žádná jednotná metodika.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin poskytuje dodavatelům potravin doporučení ohledně informací pro spotřebitele

Nové pokyny, které dodavatelům potravin pomohou rozhodnout, jaké informace mají spotřebitelům poskytnout o skladování potravin a časových limitech spotřeby, jsou nyní k dispozici.Po otevření obalu potravin mohou být bakterie přeneseny na potraviny kontaminovanýma rukama, povrchy nebo náčiním. Stanovení časového limitu spotřeby je složité, ale nástroj vyvinutý odborníky EFSA pomáhá dodavatelům potravin při rozhodování, zda je vhodné poskytnout spotřebitelům kromě data spotřeby nebo data minimální trvanlivosti i další údaje.

U produktů, u nichž otevření obalu může vést k růstu škodlivých bakterií, nástroj ukazuje, že časový limit spotřeby je kratší než původní datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti.

Více: EFSA poskytuje dodavatelům potravin doporučení ohledně informací pro spotřebitele

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyvinul nový nástroj, který by měl potravinářským podnikům pomoci při označování data spotřeby a data minimální trvanlivosti

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) představil dne 02/12/2020 nový nástroj, který byl ze strany EFSA vyvinut s cílem pomoci potravinářským podnikům při označování data spotřeby a data minimální trvanlivosti. Nový nástroj má podobu rozhodovacího „stromu“, zahrnuje řadu otázek nastavených tak, aby odpovědi na ně pomohly producentům rozhodnout se, jaké označení je pro jejich výrobek vhodné. Text je doplněn i vodítky pro značení data spotřeby a minimální trvanlivosti. Datum spotřeby se podle EFSA týká zejména zachování bezpečnosti potravin, datum minimální trvanlivosti se týká zejména zachování kvality dané potraviny. EFSA vypracovala nová vodítka a nástroj pro označování s cílem redukovat objem potravinového odpadu v EU.

Více informací zde.

Rozdíl mezi "datem spotřeby" a "datem minimální trvanlivosti"

V přiloženém dokumentu naleznete vysvětlení pojmů "datum spotřeby" a "datum minimální trvanlivosti". Porozumění těmto výrazům je nezbytné pro všechny spotřebitele obecně, zvláště pro ty, kteří se snaží omezit plýtvání potravinami. Samozřejmostí je jejich znalost provozovateli potravinářských podniků na všech úrovních (výrobci, distributoři, majitelé obchodů, restaurací atp.).

Základní desatero proti plýtvání potravinami (pro spotřebitele)

 • Naplánuj si svůj nákup
 • Kontroluj datum na obale
 • Mysli na svoji peněženku
 • Udržuj zdravou ledničku
 • Skladuj potraviny podle návodu na obale
 • Kontroluj a obnovuj skladované potraviny
 • "Sejde z očí, sejde z mysli"
 • Servíruj jen malé množství potraviny - "Jez do polosyta, pij do polopita"
 • Využívej zbytky potravin a jídla
 • Zamrazuj/Zmrazuj
 • Kompostuj - Využívej zbytky potravin a jídla do kompostu nebo jako biologický odpad...

Plýtváním potravnami se také zabývá portál Ministerstva zemědělství ČR. 

Komise provedla průzkum k novým způsobům uvádění dat. Cílem je podpořit  revizi pravidel EU týkající se označování dat stanovených v nařízení (EU) č. 1169/2011.

Cílem průzkum je:

 • Lépe porozumět tomu, jak současná pravidla pro označování dat ovlivňují rozhodnutí spotřebitelů při konzumaci, použití a vyhazování potravin,
 • Identifikovat nové způsoby vyjádření označování dat (např. z hlediska terminologie, formátu, vizualizace atd.), které splňují požadavky bezpečnosti a zároveň minimalizují plýtvání potravinami,
 • Otestovat účinnost těchto nových způsobů vyjádření dat v souvislosti s možným nepochopením významu ze strany spotřebitelů.

Dotazník a návrhy označení 

Komise vyvinula metodiku pro odhad plýtvání potravinami s cílem spočítat objem odpadu vznikajícího v každém kroku dodavatelského řetězce a s možností srovnání napříč zeměmi Evropské unie

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) představilo novou harmonizovanou metodiku pro odhad plýtvání potravinami, která umožňuje srovnání objemu potravinového odpadu vznikajícího napříč zeměmi EU, a to v každém kroku dodavatelského řetězce a potravinové skupině. JRC v návaznosti na novou metodiku podpořilo povinnost podávat výroční zprávy o potravinovém odpadu. Plýtvání potravinami je jednou z prioritních oblastí Akčního plánu pro oběhové hospodářství a strategie Farm to Fork, spadá tedy pod Evropskou zelenou dohodu. Evropská komise v současné době zřizuje multidisciplinární Evropské fórum proti plýtvání potravinami, které by mělo sloužit jako jedna z hlavních platforem pro vývoj řešení a nástrojů pro řešení plýtvání potravinami ze strany spotřebitelů.

Více informací zde.

 

 

Veřejná konzultace - revize pravidel týkajících se vyznačování data

Veřejné konzultace - ke snížení potravinového dopadu