Komise dne 01/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k cílům snížení potravinového odpadu. Iniciativa je jedním z nástrojů dosažení cílů strategie Farm to Fork a má navrhnout právně závazné prostředky na snížení potravinového odpadu. Konzultace je otevřena do 29/10/2021, k dispozici zde.