Evropská komise zahájila dne 23/12/2020 veřejnou konzultaci k Označování potravin – revizi pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům. Cílem tohoto návrhu je revidovat pravidla EU týkající se informací poskytovaných spotřebitelům. Návrh je součástí strategie Farm to Fork. Navrhuje se zavedení standardizovaného povinného označování nutričních údajů na přední straně obalu, rozšíření povinnosti uvádět informace o původu nebo provenienci na další specifické produkty, a revize pravidel týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti). Komise zveřejnila společně s veřejnou konzultací i počáteční posouzení dopadů, zatím dostupné pouze v angličtině. Konzultace je otevřena do 03/02/2021. Dostupné zde.