Neřešte své problémy s obaly na poslední chvíli!

27.6.2024 od 9.00 hodin, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha – Suchdol, 165 00

Budova Knihovny, Sál LIB 182

Evropské obalové symposium představuje klíčovou událost pro odborníky a zainteresované strany v oblasti obalů po celé Evropě. Toto symposium se zaměřuje na nejnovější změny v obalové legislativě, sleduje aktuální trendy v obalovém průmyslu a poskytuje platformu pro diskuzi o budoucím směřování a inovacích v oblasti obalů.

Událost je určena pro širokou škálu účastníků, včetně výrobců obalů, zpracovatelů, značek, maloobchodníků, politiků, regulatorních orgánů a nevládních organizací, kteří mají zájem o nejnovější vývoj a nejlepší postupy v obalovém sektoru.

Během symposia se účastníci dozví o nejnovějších změnách v legislativě týkající se obalů a jak tyto změny ovlivňují průmysl v různých zemích Evropy. Diskutovány budou nové požadavky na recyklaci, snižování plastového odpadu, udržitelnost obalů a inovace vedoucí k minimalizaci environmentálního dopadu obalových materiálů.

Symposium také poskytuje příležitost pro sdílení osvědčených postupů a představení inovativních řešení v oblasti udržitelných obalů. Účastníci se mohou těšit na inspirující případové studie od předních evropských značek, které úspěšně integrovaly udržitelné obalové strategie do svých operací.

Celkově Evropské obalové symposium představuje nezbytnou platformu pro všechny, kdo chtějí zůstat v popředí v oblasti obalového designu, legislativy a udržitelnosti, a nabízí komplexní přehled o výzvách a příležitostech, které formují budoucnost obalového průmyslu v Evropě.

Pozvánku najdete zde:

Bližší informace najdete zde:

Ilustrační foto: pixabay