Vážené dámy, vážení pánové, milí potravináři, spotřebitelé,

přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátku, hodně zdraví, štěstí a pohody. 

Potravinářská komora ČR