Evropská komise připravuje zveřejnění návrhu revize pravidel pro welfare zvířat během transportu, předložení revize je plánováno na 06/12/2023. Návrh revize je stále předmětem meziútvarové konzultace v rámci Evropské komise, informace o možném obsahu návrhu jsou zatím velmi kusé. Podle předběžných informací, které se stále mohou měnit, by Evropská komise mohla do doby přepravy zahrnout i související procesy, například dobu nakládky zvířat. Komise ale nakonec pravděpodobně nevyužije doporučení EFSA na výrazné zkrácení transportní doby zvířat, podle prvotních informací počítá se zavedením maximální doby přepravy pro všechny druhy zvířat v délce 21 hodin, a to s hodinovou přestávkou každých deset hodin. Po 21 hodinách by měla následovat nejméně desetihodinová pauza. Výjimkou by mohla být telata, který by měla být podle dosavadních informací podle Komise krmena a napájena každých devět hodin.