Produkce laboratorně pěstovaných tkání imitujících maso může být podle nejnovějších studií Kalifornské univerzity náročnější z hlediska dopadů na globální oteplování než produkce konvenčního masa, a to o 4 až 25 %. Vědci provedli hodnocení životního cyklu laboratorně pěstovaných tkání imitujících maso v průběhu celé produkce podle popisu současných výrobních metod. V hodnocení byly zahrnuty všechny relevantní vstupy (voda, využití půdy, ruda i surová ropa) a produkce emisí, které mohou ovlivnit životní prostředí. V tomto replikovaném prostředí vědci zjistili, že laboratorní výroba imitací masa může být víc náročná na zdroje než produkce konvenčního hovězího masa. Závěry studie nejsou zatím finální.

Více informací zde.