Udržitelný potravinový systém je schopen uspokojit současné potřeby společnosti bez ohrožení budoucích generací. Musí být ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný. Stávající potravinový systém v celosvětovém měřítku stále více zatěžuje životní prostředí a klima, a proto v současné době probíhá prostřednictvím strategie Farm to Fork jeho transformace.

Inzerce v týdeníku Téma. 

obrázek