Podle nejnovějšího reportu FAO ze 7. dubna 2023, se hodnota FAO Food Price Indexu v březnu snížila o 2,1 % a zaznamenala tak nepřetržitý pokles od svého maxima přesně před rokem. Od března 2022 souhrnný index klesl celkem o 20,5 %.

Další snižování podpořil zejména pokles indexu obilovin, rostlinných olejů a mléčných výrobků, i když indexy cen cukru a masa vzrostly.

FAO Price Index

Březen 2023 (k únoru 2023)

Březen 2023 (k březnu 2022)

Mléčné výrobky

- 0,8 %

- 10,7 %

Cukr

+ 1,5 %

+ 7,7 %

Obilniny

- 5,6 %

- 18,6 %

Rostlinný olej

- 3,0 %

- 47,7 %

Maso

+ 0,8 %

- 5,3 %

FAO Dairy Price Index (mléčné produkty) v březnu poklesl o 0,8 %, což bylo způsobeno nižšími cenami sýrů a sušeného mléka, zatímco ceny másla vzrostly. Pokles mezinárodních cen sýrů byl podpořen pomalejšími nákupy předních asijských dovozců při zvýšených zásobách u předních vývozců. Ceny sušeného mléka klesaly již devátý měsíc v řadě, což reflektovalo především pomalou poptávku a sezónně rostoucí produkci mléka v západní Evropě. Naopak ceny másla vzrostly v důsledku vyšší poptávky po dodávkách z Oceánie (kde sezónně klesla produkce) ze zemí severní a jihovýchodní Asie.

FAO Sugar Price Index (cukr) v březnu dosáhl zvýšení 1,5 % přičemž hodnota indexu je na nejvyšší úrovni od října 2016. Nárůst byl způsoben především obavami z nižší globální dostupnosti cukru v sezóně 2022/23 v důsledku klesajících vyhlídek produkce v Indii, Thajsku a Číně. Pozitivní výhledy na úrodu cukrové třtiny v Brazílii však omezil tlak na růst světových cen. Pokles mezinárodních cen ropy (který znamená větší využití cukrové třtiny k výrobě cukru v Brazílii) spolu s oslabením brazilské měny ale naopak působily proti růstu cen.

FAO Cereal Price Index (obilniny) oproti únoru poklesl o 5,6 %. Nejvíce (o 7,1 %) klesly ceny pšenice v důsledku dostatečných světových zásob a silné konkurence mezi vývozci. K poklesu přispělo také prodloužení platnosti Černomořské obilné iniciativy, které Ukrajině umožnilo pokračovat ve vývozu pšenice ze svých přístavů a vyšší odhady australské a EU produkce. Silná konkurence a velké zásoby v Rusku rovněž udržovaly tlak na pokles cen. Světové ceny kukuřice se v březnu snížily o 4,6 % pod tlakem sezónní dostupnosti sklizně v Jižní Americe, očekávání rekordní produkce v Brazílii a prodloužení Černomořské obilné iniciativy. Ceny ječmene a čiroku klesly o 6,7 %, což bylo způsobeno oslabením na mezinárodních trzích s kukuřicí a pšenicí. Mezinárodní ceny rýže se v březnu snížily o 3,2 % pod vlivem probíhající nebo blížící se sklizně v hlavních exportních zemích včetně Indie, Vietnamu a Thajska.

FAO Vegetable Oil Price Index (rostlinný olejklesl v březnu o 3,0 %. Pokles indexu byl výsledkem nižších cen sójového, řepkového a slunečnicového oleje, které více než kompenzovaly vyšší světové ceny palmového oleje, které se po třech měsících poklesu v březnu odrazily ode dna. Kromě nižší úrovně produkce v jihovýchodní Asii v důsledku nepříznivého počasí a záplav byly ceny palmového oleje dále podpořeny omezenými dodávkami v důsledku dočasných vývozních omezení zavedených Indonésií. Naopak světové ceny sójového oleje pokračovaly v poklesu v návaznosti na trend nižších mezinárodních cen sójových bobů. Ceny řepkového a slunečnicového oleje klesaly díky dostatečným zásobám a utlumené poptávce.

FAO Meat Price Index (maso) se v březnu lehce vzrostl o 0,8 %. Ceny hovězího masa se zvýšily pod vlivem rostoucích cen na trhu USA, kde se v následujících měsících očekává nižší nabídka skotu. Ceny vepřového mírně vzrostly především v důsledku vyšších cen v Evropě v důsledku přetrvávajících omezení nabídky a zvýšené předvelikonoční poptávky. Naproti tomu ceny drůbežího klesaly již devátý měsíc v důsledku utlumené poptávky i navzdory rozsáhlému výskytu ptačí chřipky v několika exportních zemích. Ceny skopového a jehněčího masa byly také v průměru nižší.

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe
+420 221 814 623

Zdroj: MZe ČR