Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na ustanovení §96e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka popisuje postup odvodu nadměrného majetkového prospěchu do státního rozpočtu.

 

Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu (dále jen „zpráva“) podává velký podnikatel Ministerstvu průmyslu a obchodu elektronicky, a to prostřednictvím informačního systému AIS MPO, který je dostupný na webu https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/defaultNa tomto webu je k dispozici také videonávod pro vyplnění zprávy.

Zprávu bude možné podávat od 20. dubna 2023 od 9:00 hod.

Pokud se velký podnikatel do systému již registroval jako žadatel v rámci předchozích dotačních programů, nová registrace není nutná.

Upozornění: pojem žadatel je nutné v systému AIS MPO pro účely odvodu nadměrného majetkového prospěchu do státního rozpočtu chápat jako „velký podnikatel“.

Ověření identity uživatele, který vyplňuje a podává zprávu, probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu identitaobcana.cz.

Doporučení pro velkého podnikatele

Po podání zprávy doporučujeme komunikovat prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“ v systému AIS MPO, která je dostupná jako záložka zprávy po podání. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem zprávy.

Metodická podpora pro velké podnikatele:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 1212  (po-čt 8:00-16:00 h, volání na linku je zpoplatněno dle tarifu volajícího)

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 841 135 135 (po-pá 8:00–16:00 h)

Platba odvodu nadměrného majetkového prospěchu

Odvod nadměrného majetkového prospěchu se hradí na bankovní účet:

Celní úřad pro hlavní město Prahu: 002874-67724011/0710

vedený u České národní banky

Do variabilního symbolu pro platbu je nutné uvést identifikační číslo (IČO) plátce.

V případě, že plátci nebylo IČO přiděleno, kontaktuje výše uvedený celní úřad (odbor správy příjmů) pro přidělení vygenerovaného identifikátoru, který následně do variabilního symbolu bude vždy uvádět.