Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření testování květin a bylin určených k pěstování, původem ze třetích zemí. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit.

Úprava se týká testování zásilek rostlin určených k pěstování květin a bylin (dále jen „rostlin určených k pěstování“) původem ze třetích zemí, podrobených dovozní rostlinolékařské kontrole, prováděné ÚKZÚZ v místech vstupu zásilek do Evropské unie.

V případě zásilek rostlin určených k pěstování, které musí být při dovozu ze třetích zemí dle platné legislativy EU (prováděcího nařízení Evropské komise 2019/2130 ) opatřeny rostlinolékařským osvědčením, a které podléhají v plném rozsahu dovozní kontrole, je testování  prováděno v rámci průzkumu výskytu regulovaných škodlivých organismů, v době provádění dovozní rostlinolékařské kontroly. Testování tak nebude součástí dovozní kontroly.   Náklady na vlastní odběr vzorku a testování ponese v těchto případech ÚKZÚZ.

Testování je zaměřeno na odhalení případné přítomnosti karanténních patogenů a škůdců regulovaných na území Evropské unie, a nekaranténních patogenů a škůdců regulovaných na území Evropské unie pouze na rozmnožovacím materiálu rostlin.  
 
V případě odběru a testování vzorku není výsledek kontroly celé zásilky vázán na výsledek testu a dotčená zásilka může být bez ukončeného testování propuštěna do navrhovaného celního režimu.

ÚKZÚZ v těchto případech bude využívat ustanovení zvláštního právního předpisu EU (prováděcího nařízení Evropské komise 2019/2130 ).
Důvodem je vysoké riziko poškození rostlin určených k pěstování v případě jejich skladování po dobu testování v nevyhovujících podmínkách nebo po delší dobu.

Rozsah vzorkování a testování květin je pro dotčené rody a druhy rostlin stanoven dle míry rizika zavlečení příslušných patogenů a škůdců, zejména s přihlédnutím k místu původu partií, a je spolu s dalšími podrobnostmi uveden na webu v části Dovoz a vývoz rostlin.
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ