Evropská komise vydala dne 22. března 2023 nový návrh společných pravidel na podporu oprav výrobků.

 

Nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že 77 % Evropanů cítí osobní odpovědnost za opatření k omezení změny klimatu. Vyřazené výrobky jsou často životaschopným zbožím, které lze opravit, ale často jsou předčasně vyřazovány. Spotřebitelé však často považují opravu za obtížnou.

Evropská komise vydala dne 22. března 2023 nový návrh společných pravidel na podporu oprav výrobků. Tento návrh směrnice má přinést úspory spotřebitelům a podpořit cíle Zelené dohody pro Evropu mimo jiné snížením objemu odpadu. Návrh směrnice má zjednodušit a usnadnit opravu namísto výměny zboží. Návrh směrnice by měl navíc přinést oživení v opravárenském odvětví a současně motivaci výrobců a prodávajících k využívání udržitelnějších obchodních modelů.

Návrh zavádí pro spotřebitele nové „právo na opravu" jednak v rámci zákonné záruční doby, ale také po uplynutí zákonné záruční doby.

Více informací k návrhu směrnice, souvisejícím politikám a relevantní dokumenty lze dohledat na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_23_1794.

Návrh směrnice EU o společných pravidlech na podporu oprav zboží (v angličtině) můžete stáhnout na tomto odkazu: https://commission.europa.eu/document/afb20917-5a6c-4d87-9d89-666b2b775aa1_en.

Zdroj: MPO