Upozorňuje hospodářské subjekty, které uvádí na trh nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, že s účinností od 23. 3. 2023 se bude zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vztahovat rovněž na nikotinové sáčky bez obsahu tabáku. Tímto dnem nabyla účinnosti novela zákona, kterou se zavádí nové povinnosti osob při uvádění těchto výrobků na trh. Jedná se o opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek. SZPI je příslušná ke kontrole vybraných ustanovení ve vztahu k tabákovým výrobkům a nikotinovým sáčkům bez obsahu tabáku.

Zákonem je zakázán prodej nikotinových sáčků bez obsahu tabáku mimo stanovená místa a prodej z prodejního automatu, když nelze vyloučit prodej osobě mladší 18 let. Dále jsou stanoveny podmínky pro prodej nikotinových sáčků bez obsahu tabáku z hlediska jejich umístění při prodeji a označení textem, že se zakazuje jejich prodej osobám mladším 18 let. Podle přechodných ustanovení je prodejce nebo jiný provozovatel prodejny povinen přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným zákonem do 90 dnů (do 21. 6. 2023).

Zákon také stanoví požadavky na prodej nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v rámci ČR a na přeshraniční prodej na dálku. Více informací k povinnému elektronickému systému k ověření věku nakupujících naleznete v tomto článku https://www.szpi.gov.cz/clanek/vybrane-komodity-tabakove-vyrobky-overovani-veku-pri-prodeji-tabakovych-vyrobku-na-dalku.aspx. Prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prodával nikotinové sáčky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je povinen oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování podle § 6 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb. Ministerstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 21. 6. 2023).

Zdroj´: https://www.szpi.gov.cz/clanek/zahrnuti-nikotinovych-sacku-bez-obsahu-tabaku-do-zakona-c-65-2017-sb.aspx