Vydáno: 17. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, které se týká aktualizace dřívějšího hodnocení zdravotního rizika pro evropské spotřebitele v souvislosti s přítomností uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách.

Z doposud provedeného hodnocení předběžně vyplývá, že nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) nepředstavují pro evropského spotřebitele zdravotní riziko a že některé látky ze skupiny aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) mohou pro člověka představovat zdravotní riziko.

Zájemci jsou vyzváni k zaslání svých písemných připomínek k návrhu stanoviska EFSA, a to do 30. dubna 2023.

Veškeré informace k veřejné konzultaci a elektronický formulář pro zaslání připomínek naleznete na internetových stránkách EFSA.

Uhlovodíky minerálního oleje (MOH) zahrnují širokou škálu chemických sloučenin získávaných zejména destilací a rafinací ropy. Rozdělují se do dvou hlavních skupin označovaných jako MOSH (nasycené uhlovodíky minerálního oleje) a MOAH (aromatické uhlovodíky minerálního oleje). MOH se mohou do potravin dostávat mnoha způsoby – kontaminací životního prostředí, používáním maziv pro strojní zařízení, z látek používaných k zabránění přilnutí jiné látky (materiálu) k povrchu, pomocných látek, potravinářských nebo krmivářských aditiv a migrací z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

MOH byly nalezeny v různých potravinách, které obvykle obsahují vyšší množství MOSH než MOAH. Nejvyšší hladiny MOH byly zjištěny v rostlinných olejích a nejvyšší expozice byla odhadnuta pro populaci mladšího věku, zejména pro kojence, kteří jsou krmeni výhradně počáteční kojeneckou výživou obsahující vysoké hladiny MOSH.

Více informací k tématu uhlovodíků minerálního oleje na webových stránkách EFSA naleznete zde: Mineral oil hydrocarbons


Zdroj: EFSA