Panorama potravinářského průmyslu 2020, kterou připravuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), v úseku Vědy a výzkumu pod gescí Odboru potravinářského, Ministerstva zemědělství je pokračováním obdobných zpráv vydávaných v předchozích letech. Také tato zpráva, stejně jako předchozí, vychází z údajů Českého statistického úřadu. Po metodické stránce byla zpracována podle Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v časovém úseku let 2011–2020.

Rok vydání: 2022
Cílová skupina: odborná i laická veřejnost
Tématické oblasti: Potravinářská výroba
ISBN: 978-80-7434-693-4
Vydavatel Ministerstvo zemědělství

Přílohy