Potřebujete další finanční prostředky na rozvoj své firmy, produktu či na další vzdělávání zaměstnanců? Ve složitém systému podpory nabízíme základní orientační prostředek.

Svaz průmyslu připravil pro své členy pracovní přehled nejvýznamnějších programů podpory pro podnikatele. Podporu můžete nalézt pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, na poradenství a marketing malých a středních podniků, ale také na projekty v digitální oblasti, energetice, oběhovém hospodářství či mobilitě, zaměstnanosti a vzdělávání. Rozcestník obsahuje také informace o zastropování cen elektřiny a plynu, daňových odpočtech na výzkum a vývoj nebo k investičním pobídkám.

Přehled obsahuje jak národní programy např. z ministerstva průmyslu a obchodu či Technologické agentury ČR, tak možnosti financované z Evropských strukturálních a investičních fondů, Národního plánu obnovy a dalších.

Pracovní přehled nejvýznamějších programů podpory pro podnikatele zde.

Autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Zdroj: https://www.spcr.cz/news/15941-nabizime-prehled-dotacni-podpory-pro-vase-projekty