Dne 10.3.2023 v částce 38 Sbírky zákonů byly zveřejněny nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Konkrétně se jedná o:

  • Nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě  
  • Nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy  
  • Nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Přílohy