Od roku 1983 se 15. březen slaví jako Světový den spotřebitelských práv. Jedná se o příležitost každoročně upozornit na základní práva všech spotřebitelů, na respektování jejich potřeb a na jejich ochranu. Tématem Světového dne spotřebitelských práv v roce 2023 je „Posílení postavení spotřebitelů při přechodu na čistou energii“.


Každoročně slaví spotřebitelé 15. března Světový den spotřebitelských práv. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o právech spotřebitelů, jejich ochraně a posílení jejich postavení.

Světový den spotřebitelských práv je pořádán Consumer International, světovou federací spotřebitelských organizací. Consumer International rovněž každoročně vyhlašuje ústřední téma Světového dne spotřebitelských práv. Jako ústřední téma bylo v roce 2023 zvoleno téma „Posílení postavení spotřebitelů při přechodu na čistou energii“.

V době, která představuje největší krizi životních nákladů za celou generaci, a v době, kdy dochází k drastickým reakcím na dodávky energií a stav klimatu, je nutné, aby spotřebitelé při zajišťování přechodu na čistou energii hráli klíčovou roli.

Většina ekonomik čelí celosvětově prohlubující se energetické krizi, která má velmi výrazný dopad zejména na zranitelné spotřebitele. V poslední době došlo k velkému nárůstu cen energií, které zůstanou vysoké i v následujícím období. Důsledkem této situace je, že většina spotřebitelů upravuje své výdaje, aby mohla platit účty za energie. 

Usnadnění přístupu k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii bude hrát hlavní roli v odvrácení katastrofální změny klimatu. Podle průzkumů Consumer International se ukazuje, že spotřebitelé a spotřebitelské organizace jsou pevně odhodláni tento problém ovlivnit.

Cílem letošního dne spotřebitelských práv je, aby spotřebitelé byli uznáváni jako hlavní aktéři trhu. Je třeba, aby byli spotřebitelé zapojeni do diskusí na vysoké úrovni, a dále zajistit, aby se energetická politika soustředila na potřeby spotřebitelů a dobré obchodní postupy, jako jsou například pobídky pro zranitelné spotřebitele a poskytování spolehlivých informací spotřebitelům.

Další informace ke světovému dni spotřebitelských práv jsou k dispozici na webové stránce: https://www.consumersinternational.org/news-resources/news/releases/world-consumer-rights-day-to-empower-consumers-through-clean-energy-transitions/.