Vydáno: 8. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Dobré životní podmínky zvířat jsou nedílnou součástí strategie Evropské unie Farm to Fork (F2F), jejímž cílem je zvýšit udržitelnost zemědělských postupů v Evropě. V rámci této strategie provádí EU komplexní revizi svých právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, pro kterou byl EFSA požádán o poskytnutí nového poradenství, které by odráželo nejnovější vědecký výzkum a údaje. Pověření, která EFSA obdržel, rovněž odrážejí rostoucí obavy veřejnosti týkající se dobrých životních podmínek zvířat, zejména používání klecí v chovech zvířat. Evropskou občanskou iniciativu (End the Cage Age) vyzývající k ukončení používání takových klecí podepsalo 1,4 milionu občanů a podpořilo ji přibližně 170 organizací. 

Public event on Scientific opinions | Broilers & Laying hens

Tato online akce navazuje na nedávné zveřejnění vědeckých stanovisek k tématům Welfare nosnic v chovech a Welfare brojlerů v chovech. Vytváří tak prostor pro otevřenou diskusi mezi EFSA a zúčastněnými stranami.

Akce vysvětlí práci, kterou EFSA vykonává v souvislosti s mandáty Farm to Fork v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, zejména brojlerů a nosnic. Účastníci budou mít možnost klást otázky.

Registrace je možná do 24. března on-line prostřednictvím webu EFSA, kde také najdete veškeré další informace.

Zdroj: EFSA