Jedním z důsledků pandemie COVID-19 je produkce plastových odpadů souvisejících s ochranou dýchacích cest. Odpady můžou způsobit vážné ekologické škody. Většina respirátorů a roušek je vyrobena ze syntetických plastů (polypropylenových mikrovláken). Jejich neopatrná likvidace představuje hrozbu pro volně žijící živočichy i potenciální ekotoxikologické účinky v podobě mikroplastů.

Vědecký článek publikovaný v Nature Communications představuje 1D magnetické fotoaktivní mikroboty schopné aktivně vyhledávat a přilnout k polypropylenovému mikrovláknu a urychlit jeho rozklad. 1D mikroboti se skládají z anizotropního magnetického jádra (Fe3O4) a fotokatalytického pláště (Bi2O3/Ag), které umožňují bezdrátové magnetické manévrování a fotokatalýzu ve viditelném světle. Ovládání naprogramovaným magnetickým polem spouští 1D mikrosíť podobnou rybímu hejnu, která umožňuje aktivní interakce se sítí mikrovláken. Následné osvětlení urychluje rozrušení polypropylenového mikrovlákna prostřednictvím fotooxidačního procesu. Mikrosíť aktivních magnetických fotokatalyzátorů může být potenciálním mikrobotickým řešením pro zpracování různých plastových odpadů a dalších znečišťujících látek v životním prostředí.

Reference:

Kim, J., Mayorga-Martinez, C.C. & Pumera, M. Magnetically boosted 1D photoactive microswarm for COVID-19 face mask disruption. Nat Commun 14, 935 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-36650-6

Autor: VŠCHT

Zdroj: https://www.vscht.cz/#novinka_detail36780572069602