Informace Spotřebitelské organizace dTest – Mražená zelenina patří mezi nejoblíbenější a nejčastěji nakupované položky mraženého sortimentu. Není divu, pohotová zásoba předpřipravené zeleniny se při domácím vaření vždy hodí. Do ak­tuálního testu jsme zařadili dva typy zeleninové směsi: honosnější mix mrkve, hrášku a kukuřice spolu s „obyčejnější“ směsí pod svíčkovou. Mohli jsme tak mimo jiné porovnat, zda se obě vyrábějí stejně pečlivě.

Test mražené zeleniny je nejzajímavější v zimním období. Právě v této době mimo hlavní pěstitelskou sezónu je totiž finančně výhodnou cestou, jak zajistit dostatek zeleniny v jídelníčku.

Do testu jsme zařadili dva druhy mražených zeleninových směsí: mix kukuřice, hrášku a mrkve a směs pod svíčkovou obsahující mrkev spolu s celerem, petrželovým kořenem či pastinákem. Volbou těchto dvou druhů – jednoho lepšího a jednoho obyčejnějšího – jsme si chtěli ověřit, zda výrobci do zeleniny pod svíčkovou používají stejně kvalitní a důkladně opracované suroviny. Celkem jsme v obchodních řetězcích nakoupili 15 výrobků. Nechyběly produkty známých značek, jako jsou Nowaco či Znojmia, stejně jako privátní výrobky řetězců Penny Market či Lidl. Všechny vzorky putovaly z mrazáků přímo do nezávislé laboratoře, kde na ně čekala řada zkoušek ověřujících jejich kvalitu a zdravotní nezávadnost.

Přesný předpis chybí
Při většině potravinových testů můžeme vycházet z legislativních požadavků. Pro mraženou zeleninu to však neplatí. V současné době totiž chybí speciální vyhlášky, které by se detailně zabývaly složením či kvalitou mražené zeleniny. Výroba se tak řídí pouze obecně závaznými požadavky. To však neznamená, že by producenti mohli nabízet špatnou zeleninu.

V první řadě laboratoř zkontrolovala senzorické vlastnosti čili vzhled, chuť, vůni a konzistenci zeleniny. Hodnocení si vzal na starost desetičlenný panel posuzovatelů, který dostal na stůl jednotlivé směsi uvařené podle návodu na obale, případně uvařené do polotvrda. Při práci si hodnotitelé všímali především důkladnosti oloupání, barvy a příjemnosti chuti a vůně. Rovnou můžeme prozradit, že tato zkouška ukázala jisté nedokonalosti v opracování zeleniny pod svíčkovou.

Hrátky s váhou
Další série zkoušek proběhla na váze. V prvním kroku laboratoř převážením zmrzlých a částečně rozmražených výrobků zjišťovala podíl ledu (volné vody) v balení. Následně přišla na řadu důkladná separace jednotlivých druhů zeleniny a zjišťování jejich podílu ve výrobku. Procentuální zastoupení mrkve, hrášku, kukuřice či bílé zeleniny je z hlediska kvality směsi velmi důležité. Každý druh zeleniny je totiž jinak drahý, proto jsme v této zkoušce upřednostňovali výrobky s co nejvyšším podílem dražších druhů (kukuřice, hrášku či bílé zeleniny).

Srovnatelně čisté a zralé
Laboratoř také provedla celou řadu fyzikálně-chemických zkoušek. Při nich sledovala množství minerálních půdních nečistot ve výrobcích, zralost mrkve, hrášku a bílé zeleniny a také jejich barvu. Pokud jde o zbytky zeminy, všechny vzorky dopadly dobře. Problémy se neobjevily ani při měření refraktometrické sušiny (ta vypovídá o zralosti zeleniny) a barvy. Navíc se ukázalo, že při výrobě obou testovaných druhů se používá mrkev stejné zralosti.

Závěr testu patřil zkouškám zdravotní nezávadnosti. Ty přinesly samé dobré zprávy. Mikrobiologové vyloučili, že by se v mražené zelenině nacházely zdraví nebezpečné bakterie Listeria monocytogenes. Dobře dopadla i kontrola přítomnosti zbytků pesticidů. Dvě třetiny vzorků byly bez jakýchkoliv nálezů a ve zbylých vzorcích se našly pouze nízké koncentrace povolených pesticidů.

Celý článek byl publikován v časopise dTest 3/2023

Zdroj: dTest (www.dtest.cz/clanek-10016/test-mrazene-zeleniny-2023)

 
Autor: dTEST
 
Vydáno: 3. března 2023