Dočasná ochrana občanů Ukrajiny prchajících před válečným konfliktem, kteří o ni požádali a jež jim umožnila pobyt a volný přístup na trh práce v České republice je platná pouze do 31. 3. 2023.

Úvodem

Na základě zákona č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Lex Ukrajina IV) dochází vzhledem k pokračování konfliktu na Ukrajině a na základě stanoviska Komise EU k prodloužení dočasné ochrany, a to do 31. 3. 2024. Je však nutné o toto prodloužení požádat, a to do 31. 3. 2023.

V článku Postup získání zaměstnání občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky jsme Vás podrobně informovali o povinnostech při příjezdu občanů Ukrajiny prchajících před konfliktem do České republiky, o možnostech získání dočasné ochrany a o následném postupu při získávání zaměstnání v České republice.

Nárok na prodloužení dočasné ochrany mají držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali v roce 2022. Jedná se o držitele víz s kódy: D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768, D/DO/769 nebo D/VS/U.

Dočasná ochrana však nemůže být prodloužena osobám, kterým zanikla či byla odňata. Jakým způsobem je nutné pro získání takového prodloužení dočasné ochrany postupovat, se dozvíte v tomto článku.

Postup prodloužení dočasné ochrany

Vzhledem k tomu, že možnost prodloužení dočasné ochrany se týká velkého množství osob, je proces prodloužení rozložen do dvou fází, skládá se z (i) online registrace a následně z (ii) osobní návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra.

1. Online registrace
Zájemci o prodloužení dočasné ochrany mají povinnost se v období do 31. 3. 2023 zaregistrovat v online systému Ministerstva vnitra dostupném na adrese: https://prod.frs.gov.cz, do kterého je možné se připojit pouze z území České republiky.

V online systému zájemce o prodloužení dočasné ochrany musí uvést:

  • osobní údaje,
  • číslo platného cestovního dokladu nebo vízového štítku,
  • e-mail a telefonní číslo,
  • aktuální adresu místa pobytu v České republice.

Po úspěšném provedení registrace bude doručeno na uvedený e-mail potvrzení o prodloužení dočasné ochrany do 30. 9. 2023.

V případě neprovedení online registrace ve stanovené lhůtě dočasná ochrana k 31. 3. 2023 zanikne.

2. Osobní návštěva Ministerstva vnitra
Po provedení online registrace je nutné si zajistit rezervaci termínu k osobní návštěvě na pracovišti Ministerstva vnitra, kam se musí občan Ukrajiny osobně dostavit nejpozději do 30. 9. 2023 za účelem převzetí nového vízového štítku.

K návštěvě Ministerstva vnitra není možné udělit plnou moc třetí osobě a je nutné doložit:

  • platný cestovní doklad (pokud však osoba nebude mít platný cestovní doklad, není to překážkou pro prodloužení dočasné ochrany), a
  • doklad o ubytování jako je například nájemní smlouva (doklad nemají povinnost předkládat osoby, které jsou ubytovány v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo osoby, které požádaly o dočasnou ochranu po 27. 6. 2022 a od té doby místo pobytu neměnily).

Převzetím vízového štítku bude dočasná ochrana prodloužena do 31. 3. 2024. V případě nepřevzetí vízového štítku zanikne dočasná ochrana k 30. 9. 2023.

Ověření pro zaměstnavatele
Prodloužení dočasné ochrany by mělo vést také k prodloužení volného přístupu na trh práce – k tomu ale musí být do 31. 3. 2023 schváleno prodloužení účinnosti zákona č. 66/2022 Sb. – stav legislativního procesu je možné sledovat zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=374.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby s udělenou dočasnou ochranou, by měli po svých zaměstnancích požadovat prokázání prodloužení dočasné ochrany, aby se nedopouštěli nelegálního zaměstnávání. Pokud totiž občanům Ukrajiny dočasná ochrana zanikne, ztrácí volný přístup na trh práce a nemohou tedy být v České republice legálně zaměstnáni.

V první fázi – tedy od 31. 3. 2023 do 30. 9. 2023 bude možné prodloužení dočasné ochrany prokazovat potvrzujícím e-mailem o prodloužení dočasné ochrany a platnost registrace ověřit přes odkaz: https://prod.frs.gov.cz/overeni-potvrzeni/.

Ve druhé fázi, tedy po 30. 9. 2023 se osoby budou prokazovat vyznačeným vízovým štítkem.

Postup pro osoby bez nároku na dočasnou ochranu
Občané Ukrajiny, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu mohou získat vízum za účelem strpění pobytu, které je nyní automaticky prodlouženo do 31. 3. 2024.

Po objednání na pracoviště Ministerstva vnitra bude těmto osobám vyznačen nový vízový štítek.

Držitelé takového víza, ale nemají přístup na volný trh práce a je tedy nutné, aby jim bylo uděleno pracovní povolení – o jeho prodloužení je nutné žádat nejpozději 30 dnů před jeho vypršením. K přístupu na trh práce musejí takoví držitelé víza žádat o povolení k výkonu práce v České republice.

V případě ostatních pobytových oprávnění jako jsou zaměstnanecké karty bude k prodlužování docházet standardním způsobem.

Závěr
Vzhledem k tomu, že dočasná ochrana pro občany Ukrajiny zanikne bez jejího prodloužení ke dni 31. 3. 2023, doporučujeme všem osobám, jimž byla dočasná ochrana udělena a stejně tak jejich zaměstnavatelům věnovat pozornost zajištění prodloužení dočasné ochrany.

Pokud bude dodržen výše uvedený postup pro prodloužení dočasné ochrany, budou moci občané Ukrajiny nadále pobývat a vykonávat práci na území České republiky.

V případě dotazů k tématu prodloužení dočasné ochrany či zaměstnávání cizinců a pracovnímu právu obecně, se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Kateřina Roučková, advokátní koncipientka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/zamestnavani-obcanu-ukrajiny/