Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zřídil za účelem zvyšování úrovně podpory kojení a zajištění bezpečného používání komerční mléčné výživy Komisi pro výživu kojenců a malých dětí. Komisi vede náměstek Josef Pavlovic a zasedají v ní zástupci ústředních orgánů státní správy, představitelé občanské a odborné veřejnosti a akademické obce. Dnes se uskutečnilo první z plánovaných setkání.

Kojení je jedním z klíčových faktorů v podpoře veřejného zdraví. Pro novorozené děti se jedná o biologickou normu. Kojení tedy s sebou nese řadu dalších benefitů jak pro kojence i starší děti, tak pro ženy samotné. Šetří veřejné rozpočty a chrání rovněž životní prostředí. Bohužel i přes to, že většina žen po porodu zahajuje kojení, klesá od roku 2003 podíl plně kojených dětí při odchodu z porodnice – v roce 2020 to bylo pouze 73,4 % plně/výlučně kojených dětí. Nyní Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že v 6 měsících se v ČR podíl výlučně kojených dětí pohybuje dlouhodobě pod 20 %, ač WHO i odborné společnosti doporučují plné kojení do 6 měsíců a následně se zaváděním stravy minimálně do 2 let věku.

Jedním z prvních úkolů, který Komisi čeká, je vytvoření strategie k plné implementaci programu WHO/UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative z roku 2018, která by měla být letos předložena vládě.  Mezi další úkoly patří například vytvoření minimálních standardů pro poskytovatele péče v oblasti kojení nebo podpory raného kontaktu dítěte s matkou a také implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění.

“Vzhledem k tomu, že Komise se zabývá jak kojením, tak i bezpečným používáním komerční mléčné výživy a jejím marketingem, klademe velký důraz na to, aby členové Komise, kteří hlasují o předložených návrzích, nebyli zatíženi žádným střetem zájmů. Z toho důvodu jsou všichni členové povinni deklarovat své případné střety zájmů, na jejichž podkladě jim následně může být omezeno hlasovací právo. Bohužel značná část odborných společností, které jsme zatím oslovili s žádostí o nominaci, nakonec žádného zástupce v Komisi nemá. Z doložených deklarací jsme například zjistili, že jsou dotyčné odborné společnosti sponzorované výrobci komerční mléčné výživy, tudíž jsme jejich střet zájmů vyhodnotili jako významný, přesto jsme je přizvali v roli hostů,” uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Seznam členů Komise a zastoupených organizací společně se zápisem z jednání najdete již brzy na ppo.mzcr.cz.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/komise-pro-vyzivu-kojencu-a-malych-deti-zrizena-ministrem-zdravotnictvi-dnes-zahajila-cinnost/