Dnem 15. 2. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 37/2023 Sb.

Vyhláška č. 37/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, doplnila rozdělení odběrných míst zákazníků pro distribuci plynu o skupinu B3 a změnila zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, kdy došlo k navýšení podílu bezpečnostního standardu dodávky v zásobnících plynu z úrovně 30 % na 45 % a prodloužení povinnosti udržovat bezpečnostní standard dodávky. 

Dostupná zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=37&r=2023