Vzhledem k vývoji v oblasti prodeje potravinářských a zemědělských produktů považuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za nutné upozornit nejen jednotlivé podniky v tomto sektoru, ale i profesní svazy a sdružení na skutečnost, že zveřejňování informací o budoucích cenových krocích může být považováno za porušení pravidel hospodářské soutěže.

Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu cen potravin a zemědělských produktů, mají spotřebitelé jednoznačné právo být informování o tom, co k nárůstu ceny vedlo a jakým způsobem se na zvýšení ceny podílela prvovýroba, zpracovatel, distributor či maloobchodní prodejce.

Neznamená to však, že se subjekty na tomto trhu mohou navzájem, případně prostřednictvím médií, informovat o tom, jaké budou jejich budoucí cenové kroky a o jaké částky hodlají své zboží zdražit. Podobné jednání může být Úřadem označeno za porušení pravidel hospodářské soutěže a pokutováno, a to až do výše 10 % z obratu podniku, případně obratu členů sdružení, které se podobné nedovolené cenové koordinace dopustilo.

Podnikatelé musí svou cenovou strategii stanovovat individuálně, bez koordinace se svými konkurenty a bez signalizování budoucích cenových kroků. Spotřebitelé však mají být zpětně informováni, proč k navýšení ceny došlo.

Podrobněji k protisoutěžnímu jednání sdružení soutěžitelů také zde

Tiskové oddělení ÚOHS
23/21