Podle odborníků z úřadu EFSA nepředstavuje kombinovaná expozice mědi ze všech zdrojů pro obyvatele EU zdravotní riziko.

 

Měď je základní mikroživinou pro všechny živé organismy včetně člověka. Příliš mnoho nebo příliš málo mědi ve stravě může vést k zdravotním problémům. Měď je přirozeně přítomna v mnoha potravinách a do potravinového řetězce se dostává také v důsledku použití v organických i konvenčních pesticidech, krmivech a potravinářských přídatných látkách i jako živina v obohacených potravinách a potravinových doplňcích.

Nadměrné zadržování mědi v těle může být v průběhu času pro člověka toxické, postižena jsou zejména játra. Vědecký výbor úřadu EFSA dospěl k závěru, že při příjmu do 5 mg denně se nepředpokládá zadržování mědi, a stanovil přijatelný denní příjem (bezpečnou úroveň) 0,07 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti pro dospělou populaci. V návaznosti na to stanoví odborníci na výživu úřadu EFSA akceptovatelný příjem i pro mladší věkové skupiny.

Odborníci EFSA poprvé u této látky určili expozici ze všech dietárních i nedietárních zdrojů. K příjmu mědi významně přispívají přirozeně se vyskytující základní hladiny mědi v potravinách a složkách potravin a dlouhodobé používání měděného nádobí a měděných trubek. Přispění pesticidů, potravinářských a krmných aditiv nebo hnojiv je však zanedbatelné.

Kojenecká a pokračovací výživa se významně podílí na dietární expozici mědi u kojenců a batolat. Nepříznivé účinky expozice mědi u dětí se však neočekávají vzhledem k vyšším nárokům dětí na živiny potřebné pro růst.

V předchozím hodnocení se odborníci EFSA věnovali nedostatku mědi a adekvátnímu příjmu pro všechny věkové skupiny.


Vědecké práce:

Více informací:

Zdroj: Total copper intakes below new safe level | EFSA (europa.eu)

 

Autor: KM EFSA

Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/celkovy-prijem-medi-nepredstavuje-zdravotni-riziko.aspx