Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory v nedělních Otázkách Václava Moravce (12.2.2023) uvedl, že: „Prostě obchod často ani nemá alternativu, pokud chceme mít produkci od českých dodavatelů, tak si můžete vybrat mezi jedním nebo druhým a ti vás takhle drží pod krkem a rozhodně mezi nimi nefunguje žádná hospodářská soutěž, že se velmi často domlouvají, jaké ceny vůbec budou obchodu nabízet.“

Pan prezident Prouza měl patrně na mysli nadnárodní dodavatele, kteří mají tržní sílu srovnatelnou s obchodními řetězci, a tudíž těm nezbývá jiná možnost než s nimi o ceně vyjednávat. Jako Potravinářská komora chceme ale pana prezidenta Prouzu důrazně upozornit, že vzhledem k tomu, že veřejně vyslovil závažné obvinění naplňující skutkovou podstatu kartelové dohody, aby toto tvrzení konkrétně doložil a následně doplnil o podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud ovšem pro toto tvrzení důkazy nemá, pak důrazně žádáme, aby se podobných tvrzení do budoucna zdržel a dotčeným českým dodavatelům za své vyjádření omluvil.