Klíčové údaje o evropském potravinovém řetězci poskytuje výběr nejnovějších souhrnných dat z oblastí statistiky zemědělství, rybolovu, a následujících článků zpracovatelského a distributorského řetězce, tzv. od farmy až po vidličku.

Publikace Eurostatu je rozdělena do deseti kapitol, které poskytují data o zemědělských podnicích a jejich produkci, o farmářích, cenách, ekonomické výkonnosti zemědělského sektoru, rybářské činnosti, zpracování potravin a nápojů, obchodu, distribuci, velkoobchodní činnosti i o spotřebě potravin a nápojů. Poslední kapitola se pak věnuje otázkám životního prostředí, které souvisejí s různými fázemi výrobně-distribučního potravního řetězce.

Informace jsou uvedeny za Evropskou unii a její členské státy a jsou doplněny údaji členů ESVO, pokud jsou k dispozici.

Více se dočtete zde.

Autor: Eva Henzlerová

Vydáno: 14. února 2023

Zdroj: https://www.statistikaamy.cz/2023/02/14/odkud-pochazi-jidlo-na-evropskych-stolech