Konzultace se třetími stranami dle čl. 32c odst. 2 GFL – nové potraviny

Společnost Extractos y Derivados S.L předložila řadu studií a vědeckých údajů v rámci žádosti o povolení polyfenolového extraktu z vedlejšího produktu výroby olivovvého oleje jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283.

Relevantnost těchto údajů pro posouzení rizik a jejich soulad s právními předpisy prověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Hodnocenou novou potravinou je tekutý extrakt získaný extrakcí mechanicky vzniklého vedlejšího produktu při výrobě olivového oleje (plody Olea europaea L).

Cílem této konzultace je zjistit, zda jsou k dispozici další relevantní vědecké údaje, studie a jiné informace, které jsou součástí předložené dokumentace nebo ji podporují - podle čl. 32c odst. 2 nařízení o obecném potravinovém právu.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky v uvedené lhůtě. Příslušné příspěvky budou zváženy a EFSA se jimi bude zabývat během souvisejícího vědeckého posouzení.

Termín pro zaslání údajů je 28. února 2023.

Zdroj: EFSA