Dříve provedené zápisy v evidenci skutečných majitelů již nemusí být v souladu se současnou zákonnou úpravou, neboť v této oblasti došlo k několika významným změnám s účinností od 1. 10. 2022 díky novele zákona o evidenci skutečných majitelů. Zápisy v evidenci musí povinné subjekty aktualizovat dle nového znění zákona do 1. 4. 2023.

Hlavními změnami jsou zejména nová terminologie, kdy se nově používá pouze pojem skutečný majitel místo doposud užívaných termínů koncový příjemce a osoba s koncovým vlivem. Dále byl rozšířen okruh osob, které jsou považovány za skutečného majitele – skutečnými majiteli korporace jsou nově také osoby, které uplatňují rozhodující vliv na více než 25% společníky/akcionáře, jakož i byl rozšířen okruh právnických osob, které musí zjišťovat skutečného majitele (SVJ, odborové organizace, církve atd.)

Novelou se také do jisté míry zjednodušil automatický průpis změn, kdy za určitých okolností mohou být změny v okruhu skutečných majitelů automaticky propsány bez nutnosti aktivity ze strany dané korporace

Co výše uvedené novinky v praxi znamenají a jak postupovat, když zjistíte, že byste měli nesprávné zápisy uvést do souladu se zákonnými požadavky, jakož i mnoho dalšího, se dozvíte v našem shrnutí.

V souvislosti s evidencí skutečných majitelů je Vám plně k dispozici tým PEYTON legal.

Pro více informací klikněte na obrázek níže.

 

 

Zdroj: www.peytonlegal.cz