O ekonomickém přínosu regenerativního hospodaření, stejně jako o potravinové bezpečnosti a udržitelnosti, se dnes hovořilo na semináři na téma Jak globální krize mění zemědělství, který uspořádal sněmovní zemědělský výbor ve spolupráci s Nadací Partnerství a společnosti Nestlé.

Rostoucí náklady na pohonné hmoty a hnojiva, stejně jako hrozba změny klimatu, vedou řadu zemědělců k hledání cesty, jak těmto problémům čelit. Řešením by mohlo být regenerativní zemědělství, jehož cílem je chránit půdu, zvýšit její produktivitu, ale i odolnost vůči klimatickým šokům jako jsou vysoké teploty, sucho a záplavy. Seminář moderoval předseda zemědělského výboru Michal Kučera.

Autor: PSP ČR

Vydáno: 2. února 2023

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=17050