Evropská komise povolila uvedení alternativních proteinů vyráběných z hmyzu Alphitobius Diaperinus (Potemník stájový) na trh EU jako nové potraviny. Prášek by se mohl používat jako doplněk stravy i jako složka různých potravinářských výrobků. Potraviny, které budou obsahovat proteiny z Potemníka stájového, ale budou muset být značeny odpovídajícím způsobem, a to s ohledem na obavu z možného vyvolání alergické reakce u některých spotřebitelů alergických na korýše, měkkýše a roztoče. Nový protein bude moci být na trh EU uváděn v podobě pasty, sušeného prášku i zmrazeného proteinu. Již začátkem ledna 2023 Komise povolila na základě pozitivního hodnocení EFSA uvádění odtučněného prášku z cvrčka domácího na trh EU, rovněž jako nové potraviny. Po dobu pěti let, počínaje datem vstupu tohoto nařízení v platnost, tedy dne 24/01/2023, je v nařízení zveřejněném v Úředním věstníku EU uvedena pouze společnost Cricket One Co. jako oprávněná uvádět tuto potravinu na trh EU. Výrobci potravin budou moci prášek používat při výrobě pizzy, těstovin, snacků, omáček, masných polotovarů, polévek, vícezrnného chleba a rohlíků, krekrů, tyčinek, sušenek, pokrmů na bázi luštěnin a zeleniny či čokoládových cukrovinek. EFSA rovněž schválil výrobní postup prášku, který zahrnuje 24hodinový půst hmyzu před jeho zmrazením, čištěním, tepelným zpracováním, extrakcí oleje a následným zpracováním na sušený prášek. EFSA v současné době posuzuje dalších osm žádostí o zařazení hmyzu na seznam nových potravin EU.

Více informací zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu