Kalendář akcí 2023 – Potravinářská komora ČR a Česká technologická platforma pro potraviny

Kdy?

Co?

Kde?

Podtitul

Popis

23.března

2023

Odborný seminář PK ČR

Národní zemědělské muzeum, Praha 7

Ekologické a udržitelné aspekty na obalech potravin a potravinářská legislativa

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. Podle průzkumu z roku 2020 většina evropských občanů věří, že změna způsobu stravování a výběr potravin je nejjednodušším způsobem uskutečnění enviromentální změny, proto se v EU zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku.

Více informací zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023

REGISTRACE již zahájena.

13.září

2023

Výroční konference Platormy pro reformulace

Národní technická knihovna, Praha 6

Bude upřesněn

Výživová politika, potraviny a zdraví, reformulace

Informace sledujte zde: http://www.reformulace.cz/

11.října

2023

Odborný seminář pro laickou a odbornou veřejnost

Národní zemědělské muzeum, Praha 7

Shnutí výsledků výzkumného projektu NAZV

Budou shrnuty výsledky projektu s názvem “ Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálněchemické

vlastnosti potravinářských výrobků” – jedná se o reformulace v oblastech pekařských, masných a mléčnýc výrobků

12. října 2023

Odborný seminář PK ČR

Národní zemědělské muzeum, Praha 7

Obalové materiály a ochrana životního prostředí

Bude upřesněno

9.listopadu

2023

Výroční konference Výboru pro udržitelnou a etickou produkci

Národní zemědělské muzeum, Praha 7

Bude upřesněn

Udržitelnost, cirkulární ekonomika, odpadové a obalové hospodářství

Informace sledujte zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/konference/4865-2023

6.prosince

2023

Výroční konference Výboru pro kvalitu potravin a Platformy pro alternativní potraviny a nápoje

Národní zemědělské muzeum, Praha 7

Nové trendy v potravinářství

Seminář zahrnuje témata alternativních potravin nahrazujícíh mléčné a masné výrobky,  jejich kvalitu, složení, výživové hodnoty a jejich místo ve  vyvážené stravě.

Informace sledujte zde: https:/www.foodnet.cz/cs/akce/konference/4865-2023