Mezinárodní školení pro bezpečnější potraviny (ITS Food) je pokročilá mezinárodní vzdělávací akce na téma řízení rizik v oblasti bezpečnosti potravin. ITS Food vám poskytne hluboké znalosti o bezpečnosti potravin a o řízení rizik a krizovém řízení v Německu a Evropské unii. Školení se bude zabývat relevantními aspekty, které jsou klíčové pro komplexní řízení rizik pro bezpečné potraviny, krmiva a spotřební výrobky.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšit znalosti a podpořit vzájemné porozumění v oblasti řízení rizik spojených s bezpečností potravin mezi účastníky z veřejných orgánů zabývajících se bezpečností potravin.

Odborníci z praxe z příslušných orgánů, úředních laboratoří a výzkumných institucí se podělí o své poznatky a zkušenosti, aby si účastníci zvýšili úroveň svých odborných znalostí, sdíleli a identifikovali osvědčené postupy v oblasti své práce, vyzkoušeli si různé nástroje pro různé úkoly a odnesli si domů znalosti, o které se mohou podělit se svými kolegy.

Abychom přizpůsobili čas školení účastníkům z celého světa, nabídneme stejné školení dvakrát po čtyřech půldnech:

9. – 12. října 2023 (pro účastníky ze západní polokoule),
16. až 19. října 2023 (pro účastníky z východní polokoule).

Další informace naleznete v přiloženém letáku a na webových stránkách Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL).

Registrace bude otevřena ve 2. čtvrtletí 2023 na webu BVL.

Autor: BVL

Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/save-the-date-its-food-mezinarodni-skoleni-pro-bezpecnejsi-potraviny.aspx