Jaké informace lze považovat za informace o slevě z ceny výrobku (ve smyslu ust. § 12a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)?

Informací o slevě ve smyslu uvedeného ustanovení se rozumí každá informace, která vyvolává dojem snížení ceny. Jde tedy nejen o uvedení konkrétního údaje o slevě, např. „-50 %“„sleva 20,- Kč“„sleva 10 % na vše“, ale i o obecná tvrzení typu „akce“„Black Friday“.

Povinnost podle ust. § 12a ZOS se naopak nevztahuje na prohlášení, jako jsou „nejnižší cena“„naše cena“„dlouhodobě výhodná cena“„2+1 zdarma“.

Dále je třeba upozornit na to, že ust. § 12a ZOS dopadá na kamenné provozovny i na internetové obchody a vztahuje se na informování o slevě jakýmkoli způsobem, tj. jak přímo na cenovce, tak v letáku nebo např. ve výloze.

Jaké údaje musí obsahovat informace o slevě?

Informace o slevě musí obsahovat informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy.

Výrobek pak samozřejmě musí být také označen cenou platnou v okamžiku nabídky (ust. § 12 ZOS, ust. § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Nadto nová právní úprava zpřísňuje požadavky na informování spotřebitele o celkové ceně výrobku [ust. § 1811 odst. 2 písm. c) a ust. § 1820 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník], spotřebitel tedy musí být vždy (i v případě krátkodobých plošných slev) informován o konečné ceně prodávaných výrobků.

Žádné další cenové údaje, jako je např. cena, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván bezprostředně před poskytnutím slevy, uváděny být nemusíJejich uvedení může být naopak pro spotřebitele matoucí a může být posuzováno z hlediska dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik. Tyto jiné cenové údaje musí být dostatečně jasně vysvětleny a nesmí vzbuzovat dojem, že jsou nejnižší cenou výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy.

Příklad:

V období ode dne 1. 1. 2023 do dne 9. 1. 2023 prodávající nabízel a prodával výrobek za 150,- Kč. V období ode dne 10. 1. 2023 do dne 15. 1. 2023 nabízel a prodával výrobek za 100,- Kč. Následně byl výrobek ode dne 15. 1. 2023 do dne 31. 1. 2023 opět nabízen a prodáván za 150,- Kč. V období ode dne 1. 2. 2023 bude výrobek nabízen a prodáván s 50% slevou. Na cenovce, na které prodávající informuje o slevě, je proto povinen uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím této slevy, tj. v tomto případě cenu 100,- Kč. Z této ceny musí být také vypočítána deklarovaná výše slevy. Uvedení dalších cenových informací je nadbytečné a může být pro spotřebitele matoucí.

Jaká pravidla platí pro slevy, kdy prodávající výši slevy postupně zvyšuje?

K poskytnutí slevy v různé výši musí dojít bezprostředně po sobě, tedy nepřerušeně, a výše slevy se musí zvyšovat (nesmí se snížit). Při splnění těchto podmínek je prodávající povinen informovat spotřebitele o nejnižší ceně, za kterou výrobek nabízel a prodával v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy [ust. § 12a odst. 1 písm. c) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

Příklad 1:

Do dne 31. 12. 2022 byl výrobek nabízen a prodáván za 100,- Kč. V období ode dne 1. 1. 2023 do dne 15. 1. 2023 prodávající nabízel a prodával výrobek s 20% slevou, tj. za 80,- Kč. Ode dne 16. 1. 2023 prodávající zvýšil slevu na 50 %, tj. výrobek nabízí a prodává za 50,- Kč. Cenou, kterou je prodávající povinen na cenovce uvést jako nejnižší cenu za posledních 30 dnů, je 100,- Kč. Cena 100,- Kč byla platná před prvním poskytnutím slevy, tj. do dne 31. 12. 2022.

Příklad 2:

Do dne 31. 12. 2022 byl výrobek nabízen a prodáván za 100,- Kč. V období ode dne 1. 1. 2023 do dne 10. 1. 2023 prodávající nabízel a prodával výrobek s 20% slevou, tj. za 80,- Kč. Ode dne 11. 1. 2023 do dne 15. 1. 2023 byl výrobek opět nabízen a prodáván za 100,- Kč. Ode dne 16. 1. 2023 prodávající výrobek nabízí a prodává za 50,- Kč. Nejnižší cenou za posledních 30 dnů, kterou je prodávající povinen na cenovce uvést, je cena 80,- Kč (slevu je třeba vypočítat z částky 80,- Kč, tj. výše slevy nebude 50 % jako v příkladu 1, ale 37,5 %). Nejedná se totiž o postupně se zvyšující slevu, je třeba postupovat podle ust. § 12a odst. 1 písm. a) ZOS a uvést nejnižší cenu, za kterou prodávající výrobek nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím té konkrétní slevy.

Které výrobky je možné označit jako výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo výrobky s krátkou dobou spotřeby, pro které se povinnost (daná ust. § 12a odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele) nepoužije?

Podle našeho názoru lze u potravin výjimku vykládat tak, že informace o nejnižší ceně výrobku, za kterou byl nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebude muset být uvedena u výrobků označených datem použitelnosti („spotřebujte do“) či u výrobků, které nemusí být označeny ani datem použitelnosti, ani datem minimální trvanlivosti z důvodu, že jde o výrobky určené k okamžité spotřebě. V případě nepotravinářských výrobků by pak mělo jít o výrobky, které vykazují podobné vlastnosti jako potraviny označené datem použitelnosti či určené k okamžité spotřebě. Může se jednat např. o řezané květiny.

Jak je to s věrnostními programy? Dopadá ust. § 12a zákona o ochraně spotřebitele i na slevy poskytované v jejich rámci?

V případě věrnostních programů je rozlišováno mezi:

a) skutečně přizpůsobenými slevami z cen, jako jsou např. slevy poskytované spotřebiteli při zvláštních příležitostech (např. narozeniny), slevy vyplývající z předchozích nákupů u prodávajícího (slevový poukaz na další nákup), sbírání bodů, které spotřebitel využije jako slevu při dalších nákupech u prodávajícího, a 

b) slevami oznamovanými obecně (např. slevové kódy pro všechny spotřebitele, slevy pro všechny členy věrnostního programu přístupné většině spotřebitelů, tj. „tento víkend sleva 20 % pro všechny členy klubu“„při zadání tohoto kódu sleva 10 % na vše“).

Pokud jde o skutečně přizpůsobené slevy z ceny, povinnost daná ust. § 12a zákona o ochraně spotřebitele na ně nedopadá. Naopak na slevy oznamované obecně se tato povinnost uplatní.

Autor: ČOI

Zdroj: https://www.coi.cz/slevy/